Terma & Syarat

Terma dan syarat berikut dikenakan kepada semua perkhidmatan yang disediakan oleh Specflux Solutions kepada Pelanggan.

1. Penerimaan

Ia tidak perlu bagi mana-mana Pelanggan untuk menandatangani penerimaan terma dan syarat untuk mereka memohon. Sekiranya Pelanggan menerima sebut harga, maka Pelanggan akan dianggap telah berpuas hati dengan syarat-syarat yang dikenakan dan telah menerima terma dan syarat ini sepenuhnya.

Sila baca terma dan syarat ini dengan berhati-hati. Sebarang pembelian atau penggunaan perkhidmatan kami membayangkan bahawa anda telah membaca dan menerima terma dan syarat kami.

2. Caj

Caj untuk perkhidmatan yang disediakan oleh Specflux Solutions ditakrifkan dalam kutipan projek yang Pelanggan menerima menerusi e-mel. Sebut harga sah selama tempoh 30 hari. Specflux Solutions mempunyai hak untuk mengubah atau menolak untuk memberikan sebut harga selepas tamat tempoh 30 hari.

Sekiranya tidak dipersetujui sebaliknya dengan Pelanggan, semua perkhidmatan reka bentuk laman web memerlukan bayaran pendahuluan sekurang-kurangnya tiga puluh (30) peratus daripada jumlah sebut harga projek sebelum kerja dibekalkan kepada Pelanggan untuk semakan. Tuduhan kedua sebanyak tiga puluh (30) peratus diperlukan selepas peringkat pembangunan, dengan baki 40 (40) peratus daripada jumlah sebut harga projek yang perlu dibayar setelah selesai kerja, sebelum memuat naik ke pelayan atau pembebasan bahan.

Bayaran untuk perkhidmatan adalah disebabkan oleh cek atau pemindahan bank. Cek mesti dibayar kepada Specflux Solutions dan menyeberangi "A / C Payee Only" sahaja. Invois yang tidak dibayar sebelum tempoh akhir akan membawa caj perkhidmatan sebanyak 3% sebulan. Semua bahan projek akan kekal menjadi milik Specflux Solutions sehingga penyelesaian penuh telah dibuat oleh pelanggan. Butiran bank adalah seperti berikut:
Nombor Akaun Hong Leong Bank: HLB 35300011976 E & O

3. Pengulasan Pelanggan

Specflux Solutions akan menyediakan Pelanggan dengan peluang untuk mengulas rupa dan kandungan tapak web semasa fasa reka bentuk dan sekali pembangunan laman web keseluruhan selesai. Bagi pelanggan di bawah perkhidmatan pakej, Pelanggan boleh menyemak semula penampilan selepas penyiapan pembangunan web. Pada penyempurnaan projek, bahan tersebut akan dianggap diterima dan diluluskan melainkan Pelanggan memberitahu Specflux Solutions sebaliknya dalam tempoh sepuluh (10) hari dari tarikh bahan tersebut disediakan kepada Pelanggan.

4. Masa yang diambil dan Kawalan Kandungan

Specflux Solutions akan memasang dan menyiarkan atau membekal laman web Pelanggan pada tarikh yang dinyatakan dalam cadangan projek, atau pada masa yang telah ditetapkan dengan Pelanggan bermula dari hari Specflux Solutions menerima bayaran awal, kecuali penangguhan khusus diminta oleh Pelanggan dan dipersetujui oleh Specflux Solutions.

Sebagai balasan, Pelanggan bersetuju untuk mewakilkan satu individu sebagai satu perhubungan utama untuk membantu Specflux Solutions dengan mempercepatkan projek dengan cara yang memuaskan dan bermanfaat.

Semasa projek ini, Specflux Solutions akan memerlukan Pelanggan untuk menyediakan kandungan laman web; teks, imej, filem dan fail bunyi

5. Kegagalan untuk menyediakan kandungan laman web yang diperlukan:

Specflux Solutions adalah perniagaan kecil, untuk tetap cekap, kami mesti memastikan bahawa kerja yang telah kami pelan dijalankan pada waktu yang dijadualkan. Pada masa-masa tertentu, kami mungkin harus menolak tawaran untuk kerja dan pertanyaan lain untuk memastikan kerja anda selesai pada waktu yang diatur.

Inilah sebabnya kami meminta agar anda memberikan semua maklumat yang diperlukan terlebih dahulu. Pada bila-bila masa kemajuan tidak dapat dibuat dengan laman web anda kerana kami tidak diberi maklumat yang diperlukan dalam jangka masa yang telah dipersetujui, dan kami ditangguhkan sebagai hasilnya, kami berhak mengenakan surcaj sehingga 25%. Jika projek anda melibatkan Pengoptimuman Enjin Carian, kami memerlukan kandungan teks untuk laman web anda terlebih dahulu supaya SEO dapat dirancang dan diselesaikan dengan cekap.

Sekiranya anda bersetuju memberikan maklumat yang diperlukan dan seterusnya gagal dalam tempoh satu minggu dari permulaan projek, kami berhak untuk menutup projek itu dan baki baki akan dibayar dengan serta-merta. Ringkasnya, semua syarat di atas mengatakan kita tidak harus memulakan projek sehingga anda bersedia melakukannya.

NOTA: Kandungan teks hendaklah dihantar sebagai dokumen Microsoft Word, e-mel (atau serupa) dengan halaman dalam dokumen yang dibekalkan mewakili kandungan halaman yang berkaitan di laman web anda. Halaman-halaman ini sepatutnya mempunyai tajuk yang sama seperti halaman laman web yang dipersetujui. Hubungi kami jika anda memerlukan penjelasan mengenai perkara ini.

Bangunan sistem pengurusan kandungan adalah setiap permintaan dan akan dikenakan caj tambahan. Dengan menggunakan sistem pengurusan kandungan kami, anda dapat memastikan kandungan anda terkini.

6. Pembayaran

Invois akan disediakan oleh Specflux Solutions setelah selesai tetapi sebelum menerbitkan laman web secara langsung. Invois akhir biasanya dihantar melalui e-mel; Walau bagaimanapun, Pelanggan boleh memilih untuk menerima invois salinan keras. Resit pembayaran akan diberikan setelah bayaran dibuat. Akaun yang masih belum dibayar tiga puluh (30) hari selepas tarikh invois akan dinilai caj perkhidmatan sebanyak tiga peratus (1.5%) atau RM30 sebulan daripada jumlah amaun yang kena dibayar mana-mana yang lebih tinggi.

7. Perbelanjaan Tambahan

Pelanggan bersetuju untuk membayar balik Specflux Solutions untuk sebarang perbelanjaan tambahan yang diperlukan untuk menyiapkan kerja. Contoh termasuk tetapi tidak terhad kepada pembelian fon khas, fotografi saham, caj domain dll.

8. Pelayar Web

Specflux Solutions membuat segala usaha untuk memastikan laman web direka untuk dilihat oleh majoriti pelawat. Laman web direka untuk berfungsi dengan pelayar web semasa yang paling popular (cth. Firefox, Google Chrome, dan lain-lain). Pelanggan bersetuju bahawa Specflux Solutions tidak dapat menjamin fungsi yang betul dengan semua perisian pelayar web merentasi sistem pengendalian yang berbeza.

Specflux Solutions tidak dapat menerima tanggungjawab untuk laman web yang tidak dipaparkan dengan diterima di versi baru pelayar yang dikeluarkan selepas laman web telah direka dan diserahkan kepada Pelanggan. Oleh itu, Specflux Solutions berhak untuk mengenakan bayaran untuk apa-apa kerja yang terlibat dalam mengubah reka bentuk laman web atau kod laman web untuk berfungsi dengan perisian pelayar web yang dikemas kini.

9. Lalai

Akaun tidak dibayar tiga puluh (30) hari selepas tarikh invois akan dipertimbangkan secara lalai. Jika Pelanggan secara lalai mengekalkan apa-apa maklumat atau fail pada ruang Web Specflux Solutions, Specflux Solutions akan, mengikut budi bicaranya, mengeluarkan semua bahan tersebut dari ruang webnya. Specflux Solutions tidak bertanggungjawab untuk kehilangan data yang timbul akibat penyingkiran perkhidmatan. Pembuangan bahan tersebut tidak melepaskan Pelanggan untuk membayar apa-apa caj tertunggak yang dinilai ke dalam akaun Pelanggan. Cek yang dikembalikan untuk dana yang tidak mencukupi akan dinilai caj balik sebanyak RM25 dan akaun Pelanggan akan segera dianggap sebagai lalai sehingga bayaran penuh diterima. Pelanggan dengan akaun secara lalai bersetuju untuk membayar Specflux Solutions perbelanjaan munasabah, termasuk yuran guaman dan kos untuk pengutipan oleh agensi pihak ketiga yang ditanggung oleh Specflux Solutions dalam menguatkuasakan Terma dan Syarat ini.

10. Penamatan

Penamatan perkhidmatan oleh Pelanggan mesti diminta dalam notis bertulis dan akan berkuat kuasa apabila menerima notis tersebut. E-mel atau permintaan telefon untuk penamatan perkhidmatan tidak akan dihormati sehingga dan melainkan disahkan secara bertulis. Pelanggan akan dikenakan bayaran untuk semua kerja yang disempurnakan hingga tarikh notis pembatalan pertama untuk pembayaran sepenuhnya dalam tempoh tiga puluh (30) hari.

11. Indemniti

Semua perkhidmatan Solutions Specflux boleh digunakan untuk tujuan yang sah sahaja. Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan tidak memegang Specflux Solutions bertanggungjawab serta bebaskan Specflux Solutions daripada sebarang tuntutan yang terhasil daripada penggunaan perkhidmatan kami yang mungkin merosakkan anda atau mana-mana pihak lain.

12. Hakcipta

Pelanggan mengekalkan hak cipta kepada data, fail dan logo grafik yang disediakan oleh Pelanggan, dan memberikan Specflux Solutions hak untuk menerbitkan dan menggunakan bahan tersebut. Pelanggan mesti mendapatkan kebenaran dan hak untuk menggunakan apa-apa maklumat atau fail yang dilindungi oleh pihak ketiga. Klien bertanggungjawab selanjutnya untuk memberikan kebenaran dan hak-hak Specflux Solutions untuk menggunakannya yang sama dan bersetuju untuk menanggung rugi dan melepaskan Specflux Solutions daripada sebarang dan semua tuntutan akibat dari kecuaian Pelanggan atau ketidakupayaan untuk mendapatkan kebenaran hak cipta yang sepatutnya. Kontrak untuk reka bentuk dan / atau penempatan laman web akan dianggap sebagai jaminan oleh Pelanggan untuk Specflux Solutions bahawa semua kebenaran dan pihak berkuasa tersebut telah diperolehi. Bukti kebenaran dan pihak berkuasa boleh diminta.

13. Penghantaran Media Standard

Melainkan dinyatakan sebaliknya dalam kutipan projek, Perjanjian ini mengandaikan bahawa apa-apa teks akan disediakan oleh Pelanggan dalam format elektronik (fail teks ASCII yang dihantar melalui e-mel atau FTP) dan semua gambar dan grafik lain akan disediakan secara fizikal dalam cetakan berkualiti tinggi sesuai untuk pemindaian atau secara elektronik dalam format .gif, .jpeg, .png atau .tiff. Walaupun setiap percubaan yang munasabah dibuat oleh Specflux Solutions untuk kembali kepada Klien mana-mana imej atau bahan bercetak yang disediakan untuk digunakan dalam penciptaan laman web Pelanggan, pengembalian tersebut tidak dapat dijamin.

14. Kredit Reka Bentuk

Pautan ke Specflux Solutions akan muncul dalam jenis kecil atau dengan grafik kecil di bahagian bawah laman web Pelanggan. Sekiranya grafik digunakan, ia akan direka bentuk untuk disesuaikan dengan reka bentuk tapak keseluruhan. Jika pelanggan meminta kredit reka bentuk dikeluarkan, yuran nominal 25% daripada jumlah caj pembangunan akan dikenakan. Pelanggan juga bersetuju bahawa laman web yang dibangunkan untuk Pelanggan boleh dibentangkan dalam portfolio Specflux Solutions.

15. Syarat-syarat Akses

Sekiranya laman web Pelanggan akan dipasang pada pelayan pihak ketiga, Specflux Solutions harus diberikan akses membaca / tulis sementara ke direktori penyimpanan Pelanggan yang mesti diakses melalui FTP. Bergantung kepada jenis projek tertentu, sumber lain juga perlu dikonfigurasi di pelayan.

16. Pengubahan Selepas Penempatan

Specflux Solutions tidak dapat menerima tanggungjawab untuk sebarang perubahan yang disebabkan oleh pihak ketiga yang berlaku pada halaman Pelanggan setelah dipasang. Perubahan seperti itu termasuk, tetapi tidak terhad kepada tambahan, pengubahsuaian atau penghapusan.

17. Nama Domain

Specflux Solutions boleh membeli nama domain bagi pihak Pelanggan. Pembayaran dan pembaharuan nama domain tersebut adalah tanggungjawab Pelanggan. Kerugian, pembatalan atau sebaliknya domain yang dibawa oleh pembayaran tidak lewat atau tidak adalah tanggungjawab Specflux Solutions. Walaupun Specflux Solutions mungkin memilih untuk mengingatkan pelanggan, Pelanggan harus menyimpan rekod tarikh akhir tempoh pembayaran untuk memastikan pembayaran diterima dalam masa yang baik.

18. Umum

Terma dan Syarat ini menggantikan semua perwakilan, pemahaman atau perjanjian sebelumnya. Tandatangan Pelanggan di bawah atau pembayaran yuran pendahuluan merupakan persetujuan perjanjian dan penerimaan Terma dan Syarat ini. Pembayaran dalam talian adalah penerimaan terma dan syarat kami.

19. Undang-undang yang Menguatkuasakan

Perjanjian ini akan ditadbir oleh Undang-undang Malaysia dan undang-undang antarabangsa dan juga undang-undang negara asal pelanggan .

20. Liabiliti

Specflux Solutions dengan ini mengecualikan termasuk sendiri, Kakitangannya dan atau Ejen dari semua dan sebarang liabiliti dari:

Kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh sebarang ketidaktepatan;
Kerugian atau kerosakan disebabkan oleh peninggalan;
Kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh kelewatan atau kesilapan, sama ada akibat kecuaian atau sebab lain dalam pengeluaran laman web;
Kerugian atau kerosakan kepada karya / gambar pelanggan, yang dibekalkan untuk laman web ini. Tidak penting sama ada kerugian atau kerosakan hasil dari kecuaian atau sebaliknya.
Seluruh liabiliti Specflux Solutions kepada Pelanggan berkenaan dengan sebarang tuntutan atau pelanggaran Perjanjian ini, sama ada atau tidak timbul akibat kecuaian, akan dihadkan kepada caj yang dibayar untuk Perkhidmatan di bawah Perjanjian ini yang berkenaan dengannya pelanggaran tersebut telah timbul .

21. Kemerosotan

Sekiranya mana-mana satu atau lebih daripada peruntukan Perjanjian ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan-peruntukan Perjanjian yang lain tidak terjejas dan Perjanjian itu tidak boleh dibatalkan oleh sebab ini sahaja. Peruntukan tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan akan digantikan oleh peruntukan yang sah dan boleh dikuatkuasakan yang saling dapat diterima, yang paling dekat dengan niat pihak yang mendasari tidak sah

crossmenu